Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. 

Heeft u hier vragen over? We beantwoorden ze graag. Neem hiervoor contact met ons op.

 • Telefoon: +31 (0)85 065 6600
 • E-mail: info@cadstunter.nl

Levertijd

In het algemeen gelden voor voorraadproducten levertijden van 1 tot 3 dagen na schriftelijke opdrachtbevestiging. Voor overige producten en diensten geldt een levertijd van circa 3 à 4 weken. Afgegeven levertijden zijn altijd onder voorbehoud. Het kan voorkomen dat een met name genoemd hardwareproduct niet meer leverbaar is. Hier heeft CAD Stunter dan geen invloed op en kan daar derhalve geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wel zal dan in overleg een alternatief worden aangeboden en zullen eventuele prijsconsequenties vooraf worden besproken.

Bezorgen

Bezorging geschiedt via een koerier of transportbedrijf. Wij hebben geen invloed op de planning en kunnen helaas niet aangeven wanneer de zending bij u is. Zorg dat er op het aangegeven afleveradres altijd iemand aanwezig is. Indien de zending niet afgeleverd kan worden, zijn wij genoodzaakt de kosten van een eventuele tweede levering in rekening te brengen.

Controleer altijd de geleverde goederen. Als u tijdens ontvangst van de zending een beschadigd collo aantreft, dient u deze te weigeren en door de vervoerder weer mee laten nemen. Als het beschadigde collo bij ons is geretourneerd, zal (na constatering van de beschadiging) worden overgegaan tot creditering of opnieuw verzenden van de goederen. Het accepteren van een beschadigde zending is op eigen risico. Kiest u er voor om de zending op eigen risico te accepteren, laat dan een aantekening van beschadiging maken door de vervoerder op het vervoersbewijs. Neem hierna direct contact met ons op. Mocht het product beschadigd zijn, dan zal er in overleg naar een passende oplossing worden gezocht. Maak een digitale foto om uw claim te ondersteunen. Als u zonder opmerkingen voor ontvangst heeft getekend kunnen wij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden voor beschadigingen welke later worden ontdekt.

Apparaten

Om de levering van grote apparaten zoals plotters of snij- en vouwmachines soepel te laten verlopen, vragen wij vriendelijk uw medewerking bij onderstaande punten:

 • Verwijder eventuele obstakels die aflevering bemoeilijken. Helaas kan CAD Stunter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in, aan, of rondom uw pand, ontstaan tijdens het bezorgen of afvoeren van goederen.
 • De chauffeur is alleen, en mag geen zware goederen tillen. Om deze reden wordt de zending m.b.v. een steekwagen/palletwagen uitsluitend gelijkvloers bezorgd tot achter de eerste deur of zover met een steekwagen/palletwagen mogelijk is. Zorg dat de zending in de verpakking zonder problemen naar binnen kunnen. Voor het vervoer van de zending vanaf het afleverpunt naar de plek van bestemming dient u zelf zorg te dragen.
 • Apparaten worden standaard in verpakking afgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor assemblage, installatie en afvoer van verpakkingsmaterialen, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien oude apparatuur wordt afgevoerd, dient deze losgekoppeld te zijn en op de begane grond gereed te staan voor transport. Het apparaat dient met een steekwagen/palletwagen tot aan de laadklap van de vrachtauto vervoerd te kunnen worden. Ook hier geldt dat de chauffeur alleen is en geen zware goederen mag tillen.
 • Gratis bezorgen geldt alleen in Nederland op het vaste land. Het vervoer naar de Waddeneilanden of naar het buitenland brengt extra kosten met zich mee. Informeer in dat geval naar de bijkomende kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Prijzen

Prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW

Installaties

CAD Stunter levert, indien geoffreerd, de aangeboden software en/of hardware volledig geïnstalleerd en getest af op de werkplek. Wanneer niet specifiek geoffreerd, dan worden deze kosten doorberekend aan cliënt. In geval van software-installaties is de configuratie van de aangeboden software, zoals instellen van printers, plotters en randapparatuur, instellen of migreren van menu’s, toolbars, routines e.d. niet inbegrepen in de installatieprijs. Dergelijke diensten worden altijd o.b.v. nacalculatie aangeboden.

Subscription

Als eindgebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw Autodesk Subcription contract. Het niet tijdig verlengen van dit contract leidt tot extra kosten voor de eindgebruiker. Indien gewenst kunnen wij uw contract up-to-date houden. Dit dient u bij uw order aan te geven. De betreffende Subscription Fee wordt dan tijdig vooraf door onze moedermaatschappij (CAD Accent BV) gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven van Autodesk.

Helpdesk

Het Helpdesk Service Contract voor uw AutoCAD software wordt stilzwijgend verlengd, tenzij u met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van de lopende periode per aangetekende brief heeft opgezegd bij CAD Stunter.

Geldigheid

Offertes zijn vrijblijvend en enkel in het geheel drie weken geldig. Acties geldig tot aangegeven data. Prijs-, modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.

Annulering

Bij annuleren van een order is Cliënt 20% van het totale orderbedrag verschuldigd aan CAD Stunter, vermeerderd met de door CAD Stunter besteedde uren gerelateerd aan de betreffende order, tezamen met een maximum tot het volledige orderbedrag.

Orderkosten

Per webshoporder wordt € 8,75 order- en verzendkosten excl. BTW in rekening gebracht. Voor alle overige orders wordt € 15,00 order- en verzendkosten excl. BTW in rekening gebracht.

Betalingen

Betaling software en hardware voorafgaand aan levering. Resterend deel conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden en binnen 14 dagen na factuurdatum.

Garanties

Voor producten zijn in het algemeen de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. De bij de producten gevoegde garantiebewijzen dienen conform de daarop vermelde richtlijnen ingevuld en geretourneerd te worden binnen 14 dagen na aflevering. Aanspraken op garantie dienen zo spoedig mogelijk na constatering en altijd binnen de garantietermijn schriftelijk te worden gemeld.

Diensten

Werkzaamheden vinden plaats tegen de volgende tarieven:

 • Support per telefoon/e-mail: Gratis indien in bezit van Helpdesk Service Contract
 • Support per telefoon/e-mail: zonder Helpdesk contract: €25 per (deel van) 15 min.
 • AutoCAD Specialist/Consultant: 425 per ½ dag / €750 per dag
 • Map 3D/Civil 3D Specialist: €425 per ½ dag / €750 per dag
 • Reiskosten tot 40 km: inbegrepen in tarief
 • Reiskosten tot 80 km: €60
 • Reiskosten boven 80 km: €0,50 per gereden kilometer

Trainingen

Trainingen dienen uiterlijk een week voor aanvang van de training te zijn betaald.

Uitsluitend schriftelijke annuleringen van inschrijvingen door de cursist worden door CAD Stunter geaccepteerd. De volgende kosten worden in rekening gebracht bij annulering van de inschrijving:

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training: 25% van de trainingsprijs.
 • Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training: 50% van de trainingsprijs.
 • Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training: 75% van de trainingsprijs.
 • Annulering na aanvang van de training is de volledige trainingsprijs verschuldigd.

CAD Stunter behoudt het recht om trainingen te verplaatsen wanneer er in totaal minder dan twee aanmeldingen zijn voor een training. CAD Stunter zal in dat geval komen met een passende oplossing om de training binnen een acceptabele periode te verzorgen.

Algemeen

CAD Stunter is een onderdeel van CAD Accent BV. Door CAD Stunter geleverde producten en goederen blijven haar eigendom totdat aan de volledige betaling van de levering is voldaan. Op deze aanbieding zijn van toepassing de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.